Условия За Ползване

Тук сме изложили условията за ползване на самоучител по испански .com

Самият Самоучител е защитен от Закона за авторското право и сродните му права. Това означава, че е забранено неговото разпространяване или препродаване. Нарушителите биват санкционирани на основание глобите предвидени в същи закон.

За да изтеглите Помагалото за самостоятелно изучаване на испански език е необходимо да изпратите SMS и да спазите указанията посочени в сайта.

Този сайт насочва и към други подобни на него сайтове, но НЕ носи отговорност за техните общи условия. Ваша е отговорността да се запознаете с тях!

Този сайт не събира никаква лична информация от потребителите си.

Благодарим ви.

 

испански аудио уроци